TURMERIC ENERGIZING BEHANDELING GIVEAWAY

VOORWAARDEN

Kurkuma stimulerende behandeling september 2020:

Organisator: Experience Your Wellness

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kurkuma Energizing Treatment Giveaway 2020: De GIVE AWAY-actie staat open voor alle inwoners van de Nederland, die ouder zijn dan 18 jaar. Alle vragen, opmerkingen of klachten over de GIVE AWAY-Actie moeten worden gericht aan de GIVE AWAY-organisator (Experience Your Wellness). Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram.

1. Sweepstakes-periode begint op 25 september 2020 om 20:00 uur (CET) en loopt tot maandag 28 september 2020 om 20:00 uur (CET). Er wordt op maandag 28 september 2020 om 20.00 uur (CET) één (1) winnaar geselecteerd.

2. Om mee te doen:

  • Volg ons op Instagram
  • Like het GIVE-AWAY-bericht op Instagram
  • Tag drie vrienden in het bericht.

BONUS: Tag meer vrienden in meerdere opmerkingen voor meerdere kansen om te winnen.

Doe mee tot op de sluitingsdatum van de Actie. Aankoop niet verplicht. Elke poging of vermoedelijke poging om meer keren dan de limiet in te voeren, elk gebruik van robotachtige, automatische, geprogrammeerde of enige invoermethode die niet door deze regels is geautoriseerd, wordt beschouwd als knoeien en maakt al uw inzendingen ongeldig. Alle inzendingen die onvolledig, onleesbaar of beschadigd zijn of niet voldoen aan of voldoen aan enige voorwaarde van de regels, kunnen worden gediskwalificeerd door de GIVE AWAY-organisator.

3. PRIJS (EN) – Eén (1) winnaar ontvangt de stimulerende kurkuma-behandeling.
Prijs ter waarde van € 89,00 (prijs in Euro).

4. TREKKING – Een willekeurige trekking door een vertegenwoordiger van Experience Your Wellness uit alle ontvangen in aanmerking komende inzendingen zal plaatsvinden na 20:00 (CET) op maandag 28 september 2020. Geselecteerde deelnemers worden per direct bericht op Instagram gecontacteerd.

5. Als de geselecteerde deelnemer niet binnen vijf (5) werkdagen na de eerste contactpoging kan worden bereikt, de vaardigheidstestvraag onjuist beantwoordt, de prijs weigert of er niet in slaagt om een ​​vrijwaring van aansprakelijkheid terug te geven zoals hieronder gespecificeerd, behoudt de GIVE AWAY-organisator zich voor het recht om naar eigen goeddunken een andere deelnemer te selecteren of de prijs te annuleren.

6. Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals toegekend en zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar, restitueerbaar of inwisselbaar voor geld. GIVE AWAY-Organisator behoudt zich het recht voor om een ​​prijs te vervangen door een prijs van ten minste gelijke waarde in het geval van onbeschikbaarheid, om welke reden dan ook, van de geadverteerde prijs.

7. Om tot winnaar te worden uitgeroepen, kan aan geselecteerde deelnemers worden gevraagd om zonder hulp een in de tijd beperkte, wiskundige vaardigheidstestvraag per e-mail correct te beantwoorden.

8. Door deel te nemen aan deze GIVE AWAY-Actie en / of een prijs te accepteren, stemmen deelnemers in met het gebruik van hun inzending, naam, woonplaats en / of stem, verklaringen, foto’s of andere gelijkenissen voor publiciteit, reclame of informatieve doeleinden uitgevoerd door de GIVE AWAY-Organisator en / of zijn reclamebureaus in elk medium of formaat zonder nadere kennisgeving of compensatie.

9. De GIVE AWAY-acties zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, provinciale, staats- en gemeentelijke wetten en voorschriften.

10. De kans om te winnen is afhankelijk van het aantal in aanmerking komende inzendingen. GIVE AWAY-Organisator neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren, gestolen, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde, te late of vernietigde inzendingen, of voor typografische of andere productiefouten. GIVE AWAY-Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in het afdrukken of adverteren van deze GIVE AWAY-actie. Alle inzendingen worden eigendom van de GIVE AWAY-organisator.

11. Experience Your Wellness verzamelt persoonlijke gegevens over deelnemers met het doel deze GIVE AWAY-actie te beheren. Deelnemers zullen geen verdere informatie- of marketingcommunicatie ontvangen, tenzij deelnemers Experience Your Wellness daarvoor expliciet toestemming geven, zoals aangegeven op het deelnameformulier. Zie het privacybeleid van Experience Your Wellness hier, voor informatie over het beleid met betrekking tot het handhaven van de privacy en veiligheid van gebruikersinformatie.

12. Door deel te nemen aan deze GIVE AWAY-actie, laten deelnemers de GIVE AWAY-organisator, zijn reclame- en promotiebureaus en de GIVE AWAY-beoordelaar(s), hun gelieerde ondernemingen en respectievelijke directeuren, functionarissen, eigenaren, partners, werknemers, agenten, dealers, vertegenwoordigers, vrij van enige aansprakelijkheid in verband met deze GIVE AWAY-actie of, indien uitgeroepen tot winnaar, de prijs.

13. Deze GIVE AWAY-actie wordt georganiseerd in overeenstemming met deze regels, onder voorbehoud van wijzigingen door de GIVE AWAY-organisator. Deelnemers moeten zich aan deze regels houden en worden geacht de regels te hebben ontvangen en begrepen door deel te nemen