1-op-1 coaching Experience Your Wellness Amsterdam

1-op-1 Coaching

Veel van de inzichten die ik in mijn coaching gebruik, komen uit een relatief nieuwe maar invloedrijke stroming in de klinische psychologie: de positieve psychologie. Deze stroming richt zich in tegenstelling tot de meer klassieke psychologie (die zich richt op problemen, zoals depressie of burn-out) op de positieve kant van het mens-zijn, zoals geluk, zelfvertrouwen, liefde en wijsheid. Eén van de grondleggers van de positieve psychologie is Martin Seligman en hij werd door zijn onderzoek en bevindingen 1 van de meest invloedrijke psychologen van de twintigste eeuw.

In de 1-op-1 sessies, zullen we klachten bespreken, zoals: “Ik heb het idee dat ik niet het beste uit mezelf haal”, “Er zit meer in” en “Ik sta mezelf in de weg”. Er is geen sprake van een ziekte of een stoornis, maar het gaat allemaal wel moeizaam en het resultaat is ook niet zoals je zou willen.
We kijken samen naar waar het precies spaak loopt om vervolgens in kleine, simpele en te overziene stappen te komen tot een verandering.

We gaan bouwen aan jouw zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en persoonlijke effectiviteit.

Een sessie duurt 75 minuten en het tarief hierbij is € 99,- inclusief btw.

Online Coaching

Het is zeker ook mogelijk om 1-op-1 Coaching Online te laten plaatsvinden. Mijn voorkeur zal wel altijd persoonlijk contact zijn, echter door verschillende omstandigheden kan het soms gemakkelijker zijn om elkaar online te zien. Een sessie 1-op-1 Coaching Online duurt iets minder lang, omdat dit voor sommigen als intensief wordt geschouwd, namelijk 60 minuten.

Het tarief is € 82,50 inclusief btw.

Kennismaking

Wil je een afspraak maken voor een eerste kennismaking? Deze duur 30 minuten en is gratis. Jouw wensen worden dan besproken en we kijken aan het eind van de sessie of er een klik is. Zo ja, dan maken we vervolgafspraken. Zo niet, dan kan ik je wellicht doorverwijzen naar een collega.

Bel voor jouw afspraak: 06 37 37 36 70 of stuur een e-mail: info@experienceyourwellness.nl